Polityka prywatności

1. Właścicielem strony internetowej www.medema.pl jest firma MEDEMA reprezentowana przez Jarosława Przyłoga, z siedzibą w Gdańsku, kod 80-299, ul. Diany 5 lok. 1, NIP: 957-038-27-47, REGON: 221242137.

2. Prezentowane na stronie ceny są cenami brutto - chyba, że wskazano inaczej. Informacje zawarte na stronach www.medema.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma MEDEMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie w przypadku zmiany cen przez producentów i dostawców. Ceny promocyjne ograniczone są czasowo.

3. Dokładamy wszelkich starań w celu ograniczenia o tyle, o ile to możliwe, błędów i uchybień występujących na stronach serwisu MEDEMA. Informacje tam zamieszczone mają jednak na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy klientem a sprzedawcą.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie www.medema.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach www.medema.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy MEDEMA, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

5. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywane są jedynie w celach marketingowych przez firmę MEDEMA, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom, zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zamówienia, odpowiedzi na zapytanie ofertowe itp.

6. Cała zawartość niniejszej witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z niniejszej witryny internetowej bez pisemnej zgody właściciela, jest zabronione.

7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, których nie jest możliwe polubowne zakończenie, będzie sąd właściwy dla sprzedawcy.